Sot, drejtori i ARS-së, Naumçe Mojsovski dhe këshilltari i të rinjve dhe i politikave rinore i kryetarit të qeverisë, Gjorgi Tasev, zhvilluan takim me përfaqësuesin e sapozgjedhur të të rinjve nga Republika e Maqedonisë së Veriut në Kombet e Bashkuara, Petar Barllakovski,. Me pjesëmarrjen e tij, delegati maqedonas do të promovojë dhe do të inkurajojë marrje të vendimeve, me qëllim zhvillimin e bashkësisë dhe zgjerimin e vetëdijes dhe të kuptimit të OKB-së për të rinjtë. Në këtë takim, Barllakovski theksoi se dëgjimi i të rinjve dhe krijimi i partneritetit me ta, në procesin e marrjes së vendimeve, mund t’iu ndihmojë qeverisë, organizatave civile dhe aktorëve të tjerë, në krijimin dhe në sjelljen e politikave dhe të programeve më efektive dhe legjitime, sidomos në aspektin e çështjeve rinore, të sistemeve të sigurimit, të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik, të ndryshimeve klimatike dhe të respektimit të të drejtave të njeriut.

Në tërë procesin zgjedhor të delegatit të të rinjve, i cili ishte pjesëmarrës dhe transparent, ishin përfshirë përfaqësues të Agjencisë së të Rinjve dhe të Sportit, të Zyrës së kryetarit të qeverisë, të Ministrisë së Punëve të Jashtme, të Zyrës së koordinatorit rezident të OKB-së, të Fondit të Popullsisë të Kombeve të Bashkuara (UNFPA), të Fondit të Fëmijëve të Kombeve të Bashkuara (UNICEF) dhe të Këshillit Kombëtar të të Rinjve.  Barllakovskit i urojmë punë të mbarë!