Agjencia për rini dhe sport shpall konkurs për punësim me kohë të caktuar për bashkëpuntor të ri për mbështetje juridike në sport, Njësiti për mbështetje juridike të sportit, Sektori për sport.

Konkursi

Aplikimi