Shkëmb artificial për ngjitje sportive

Shkëmbi artificial për ngjitje sportive përbëhet nga një pjesë qendrore për garën e shpejtësisë në kuotën 11m, murin e majtë për garën e ngritjes së peshës në lartësinë 16m dhe murin e djathtë për garat për ngritjen e peshës dhe tavanin për garat në ngritjen e peshës.

Shkëmbi artificial do të ketë një sipërfaqe prej 305 m2. Zona ku do të ngjiten alpinistët sportivë do të bëhet me panele trekëndëshe lehtësuese GRP mbi të cilat vendosen kunja për ngjitje sportive. Konstruksioni i shkëmbit artificial është një strukturë prej grilës prej çeliku.

Shkëmbi ndihmës – guri i madh ka një sipërfaqe prej 58m2 dhe do të përbëhet nga 5 shkëmbinj të ndryshëm, të gjithë me të njëjtën lartësi prej 4.80m. Gjithashtu ky lloj shkëmbi do të bëhet nga struktura e çelikut e mbuluar me panele lehtësuese GRP me kunja për ngjitje sportive.

Ndërtesa ndihmëse ka një sipërfaqe prej 78m2 dhe përmban dhomë nxehjeje për atletët, sanitari për atletët dhe tualete publike.