Njoftohen të gjitha organizatat e regjistruara në përputhje me Ligjin për shoqata dhe fondacione, të cilat plotësojnë kushtet për t’u regjistruar si organizatë rinore, organizatë për të rinjtë ose organizatë ombrellë rinore, që të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm. Thirrjen publike mund ta gjeni në linkun mëposhtë: KETU Agjencia për rini dhe sport, në përputhje me Programin për mbështetje financiare të projekteve në sektorin e të rinjve, do të shpallë thirrje të jashtëzakonshme publike. Të drejtë pjesëmarrjeje do të kenë vetëm organizatat që janë pjesë e Regjistrit të Organizatave rinore, organizatave për të rinjë dhe organizatave ombrellë rinore.
Me respekt,Agjencia për rini dhe sport