Mirënjohja Kombëtare Sportive

Mirënjohja Kombëtare Sportive, e quajtur gjerësisht Pensioni sportiv, është titulli më i lartë sportiv i një sportisti që ka arritur rezultate sportive, si më poshtë: për fitimin e medaljeve të arta, argjendi dhe bronzi, pra për fitimin e vendit të parë, të dytë dhe të tretë në Lojërat Olimpike , Lojërat Paraolimpike, Olimpiada në Shah, Kampionatet Botërore dhe Evropiane për të Rinj në Sportet Olimpike dhe Paraolimpike. Çmimi kombëtar i sportit merret në formën e një plakete dhe një kompensimi financiar mujor.

Sportist me njohje kombëtare të sporteve

 1. Atina Bojadzi (në memoriam) – not maratonë
 2. Vladimir Bogoevski – volejboll
 3. Goran Srbinovski – volejboll
 4. Aleksandar Tasevski – volejboll
 5. Darko Pancev – futboll
 6. Indira Kastratovi – hendboll
 7. Aco Ruseski – boks
 8. Shaban Sadie – mundje
 9. Vancho Karanfilov – gjuajtje me hark për personat me aftësi të kufizuara
 10. Redzep Redzepovski – boks
 11. Stojna Vangelova – basketboll
 12. Blagoja Georgievski – basketboll
 13. Branimir Jovanovski – gjuajtje me hark për sporte me aftësi të kufizuara
 14. Shaban Trstena – mundje
 15. Mirce Opeloski – karate
 16. Nico Nestor – not maratonë
 17. Elizabeta çolakovska shpoljariq – bowling
 18. Zoran Shorov – mundje
 19. Vesna Sekulovska – shah
 20. Dimitar Bojadziev – not maratonë
 21. Milko Gjurovski – futboll
 22. Azis Sally – boks
 23. Trajko Nedev – shah
 24. Vladimir Georgiev – shah
 25. Dragoljub Jacimovic – shah
 26. Tomi Stefanovski – not maratonë
 27. Dimitar Ilievski Murato (pas vdekjes)
 28. Igor Dimovski – not maratonë
 29. Ragmi Arifovski – portier
 30. Vangel Zabev – not për njerëzit me aftësi të kufizuara
 31. Dejan Nedev – karate tradicionale
 32. Gancho Stojmenovski – futboll për të shurdhrit
 33. Strahil Nikollovski-futboll për të shurdhër
 34. Jovan Momirovski – futboll për të shurdhrit
 35. Murad Ramazanov – mundje
 36. Mogamed Ibragimov – mundje
 37. Mumin Veli – boks
 38. Kiril Lazarov – hendboll