Zyra Rajonale për Bashkëpunimin Rinor (RYCO), Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët në Shqipëri dhe Ministria e Arsimit dhe Sportit në Shqipëri organizuan takimin ministror rajonal për të rinjtë dhe arsimin në Tiranë.

Morën pjesë ministrat dhe zëvendës ministrat përgjegjës për të rinjët dhe arsimin e vendeve nga Ballkani Perendimorë, si dhe ministri I arsimit të Italisë.

Drejtori I Agjencionit për të rinjë dhe sport Numçe Mojsovski, me pjesë të ekipit të tij ishte pjesë e konferencës.

– Fort I përshëndetëm përpjekjet e RIKO-s për të shkëmbyer programe inovative rinore dhe për të mbështetur organizatat rinore në Ballkanin Perëndimor.

Vetëm me forca të bashkuara dhe punë mund të  arrimë rezultate të mira, kështu duke I respektuar të drejtat e njeriut, zotimet për paqe, të drejtat njerëzore dhe diferencat, theksoi Mojsovski në fjalimin e tij në Tiranë.

-Si ti mbajmë të rinjët në fokusin e Ballkanit Perendimorë është tema për të cilën në Tiranë, së bashku me ministrat përgjegjës për arsim, sport dhe të rinjët, zhvillojmë ideja për tërheqjen e politikave të drejtuara ndaj të rinjëve, shtoi Mojsovski.

Pa dyshim, të gjithë pjesëmarrësit u pajtuan se të rinjët e vendeve nga regjioni ballafaqohen me të njejtat sfida dhe se bashkëpunimi I përbashkët I departamenteve të ministrive dhe agjencionet munden dukshëm ta përmirësojnë bashkëpunimin mes vete të të rinjëve, e me ate edhe kushtet për përparimin e njerëzve të rinjë në forcimin e aktivizmit qytetarë, sigurimin e kushteve për punësimin e njerëzve të rinjë.

I përshëndetëm rezultatet e Berlin Process’s Western Balkan Zouth Forum 2021 dhe Agjendën Regjionale për të rinjë, e zhvilluar nga njerëz të rinjë nga Ballkani Perendimor, duke shprehur vullnet të njejtët do të jenë të aplikuara në praktikë nga ana e institucioneve përkatëse.

Të rinjët janë e ardhmja jonë dhe meritojnë të jenë të degjuar dhe zëri I tyre të jetë drejtimi jonë se ku duhet ti krijojmë politikat të cilat ju përkasin atyre.

Agjencioni për të rinjë dhe sport është partner I vërtetë dhe I sinqertë për organizatat e të rinjëve dhe çdo njeriu të ri të përbashkët dhe në të ardhmen do të vazhdojmë të punojmë për qëllimin e përbashkët-të krijojmë kushte dhe klimë që njerëzit e rinjë ti realizojnë idetë e tyre dhe të përparojnë!