Fëmijët duan të bëjnë sport, le tu’a mundësojmë ate – është motoja me të cilën sot në fushën sportive të  ARMV-së pranë parkut të qytetit u organizua event sportiv duke marr pjesë fëmijë nga mëshum shkolla të regjionit të Shkupit nga grup-mosha të ndryshme.Në këto lojra sportive morën pjesë edhe fëmijë me aftësi të kufizuara.

Këtë eveniment e organizoi Unioni i sportit shkollor të Shkupit dhe mbështeti Agjencia për rini dhe sport.
Numri i madh i të pranishmëve përshëndeti kryetarin e Federatës të sportit shkollorë prof.dr Aleksandar Tufekxhievski dhe udhëheqësin e sektorit sport pranë Agjencisë për rini dhe sport Ognen Stojanovski.