Njoftojmë të gjithë adhuruesit e sporteve të borës në vendin tonë se sporti i biatlonit më në fund e zë vendin e merituar me Federatën e re të Biatlonit të Maqedonisë së Veriut, e cila gjithashtu është anëtare e plotë e Organizatës Botërore të Biatlonit (OBB).
Federata e Biatlonit e Maqedonisë së Veriut është e vetmja organizatë që mund të zhvillojë këtë lloj sporti, me mbështetjen e Agjencisë për rini dhe sport dhe Komitetin Olimpik të Maqedonisë.Qëllimi i Federatës së Biatlonit është zhvillimi dhe promovimi i biatlonit si sport dimëror e që ka rëndësi të veçantë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Duam të theksojmë se ka nisur një projekt për ndërtimin e një stadiumi biatlon në përputhje me të gjitha standardet botërore, i cili do të përpiqet ta bëjë vendin tonë të njohur në hartën botërore të biatlonit.
Agjencia për rini dhe sport dhe Federata e Biatlonit e Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim do të fillojnë programe për njohjen, prezantimin dhe zhvillimin e këtij lloji sporti tek fëmijët dhe tek gjeneratat e reja.