Kategori: NO SLIDER AL

Njoftim

Njoftohen të gjitha organizatat e regjistruara në përputhje me Ligjin për shoqata dhe fondacione, të cilat plotësojnë kushtet për t’u…