Bursa Kategoria botërore

Agjencia për Rini dhe Sport në përputhje me nenin 50 të Ligjit për Sportin (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11 dhe 64/12), kryen verifikimin e sportistëve të klasit botëror.

Sportistët seniorë, shtetas të Republikës së Maqedonisë, bazuar në rezultatet e arritura në një periudhë të caktuar kohore, fitojnë kategorinë sportive: sportist i kategorisë botërore. 

Pasi të përvetësohet, kategoria sportive ka karakter të përhershëm dhe i përket sportistit për gjithë jetën si titull. Sportistët e fitojnë kategorinë sportive bazuar në rezultatet e arritura në garat zyrtare, kampionatet kombëtare, kampionatet evropiane dhe botërore, kampionatet universitare botërore dhe Lojërat Olimpike verore dhe dimërore. Kur përcaktohet kategoria e sporteve, vlerësohen vetëm rezultatet e arritura në garat zyrtare ndërkombëtare që janë në kalendarin e shoqatave evropiane dhe botërore dhe kampionateve kombëtare. Rezultatet sportive të arritura nga sportistët në garat për seniorë, më saktësisht matësit dhe kriteret përcaktohen në Rregulloren për kategorizimin e sportistëve nga Republika e Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 51/02 dhe 50/04).

Federatat kombëtare të sporteve janë të detyruara të paraqesin në kohë dokumentacionin e plotë për kandidatët e propozuar për sportistët e kategorizuar.

Sportist i klasit botëror

 1. Ivo Cvetkovski – Karate
 2. Ardita Iseni Rizni – Karate
 3. Ognen Gruevski – Karate
 4. Natasha Ilievska – Karate
 5. Zharko Arsovski – Karate
 6. Primislav Dimovski – Boks
 7. Veli Mumin – Boks
 8. Martin Nestorovski – Karate
 9. Dimitar Mirakovski – Basketboll
 10. Vlado Ilievski – Basketboll
 11. Bo Lester McCalebb – Basketboll
 12. Vojdan Stojanovski – Basketboll
 13. Damjan Stojanovski – Basketboll
 14. Marko Simonovski – Basketboll
 15. Todor Gechevski – Basketboll
 16. Pero Antic – Basketboll
 17. Ivica Dimcevski – Basketboll
 18. Gjorgji Cekovski – Basketboll
 19. Predrag Samardziski – Basketboll
 20. Darko Sokolov – Basketboll
 21. Andrej Stojanoski – Kampionate noti për personat me dëgjim të dëmtuar
 22. Berat Jakupi – Karate
 23. Emil Pavlov – Karate
 24. Olivera Nakovska Bikova – Shigjetari me hark
 25. Igor Stefanovski – Automobilizëm
 26. Zoran Ristovski – Çiklizëm