50 fusha ndihmëse të futbollit

Nga ana tjetër, përmbajtja e futbollit, veçanërisht kohët e fundit, është një formë që profilizon një mënyrë ekzistenciale dhe profesionale për zgjidhjen e tundimeve të jetës.

Duke marrë parasysh përvojat dhe rezultatet e qasjes strategjike të disa vendeve përmes disiplinave sportive për të zgjidhur problemet enorme të shfaqjes së veseve, Qeveria e Republikës së Maqedonisë përmes Agjencisë për Rini dhe Sport investon në ndërtimin e 50 fushave ndihmëse të futbollit me mjetet e siguruara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Me një Konkluzion të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Agjencia për Rini dhe Sport është e detyruar të ndërtojë fushat ndihmëse të futbollit në pronësi të komunave.

Projekti për fushat ndihmëse të futbollit përbëhet nga: lokacioni me dimensione 120×80 e cila përfshin një fushë futbolli me dimensione 105×68 me ambiente shoqëruese, dhoma zhveshjeje, tribuna, rrethojë dhe ndriçim.

Projekti “50 fusha ndihmëse të futbollit” është parashikuar, një pjesë është në ndërtim e sipër, dhe një pjesë tashmë është vënë në përdorim në komunat e mëposhtme:

• Aerodrom

• Gazi Babë

• Gorçe Petrov

• Ilinden

• Saraj

• Berovë

• Manastir

• Bosillovë

• Vallandovë

• Vasilevë

• Veles

• Vrapçisht

• Gjevgjeli

• Gostivar

• Gradskë

• Zhelinë

• Zajaz

• Karabinci

• Kërçovë

• Krushevë

• Llozovë

• М. Brod

• Mogillë

• Negotinë

• Novo Sellë

• Pertovec

• Prilep

• Probishtip

• Radovish

• Rankovc

• Resnjë

• Rosoman

• Shën Nikollë

• Staro Nagoriçan

• Strugë

• Tearcë

• Tetovë

• Çeshinovë-Obleshevë

• Çashkë

• Shtip