35 salla sporti

Mundësitë e ofruara nga këto objekte janë provuar se nuk janë gjithmonë të mjaftueshme sepse 24 orë në ditë janë shumë pak për të përmbushur kërkesat e formave të ndryshme masive të industrive sportive dhe rekreative.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë, përmes Programit për ndërtimin e sallave të sportit, dëshiron të lehtësojë gjendjen e deficitit në objektet sportive dhe të krijojë kushte themelore për zhvillimin e duhur të profilizuar në mënyrë strategjike të të rinjve në Republikën e Maqedonisë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë përmes Agjencisë për Rini dhe Sport investon në komunat në vijim:

1. Makedonski Brod
2. Berovë
3. Pehçevë
4. Vallandovë
5. Ilinden
6. Gjorçe Petrov (Novo Sellë)
7. Çeshinovë-Obleshevë
8. Saraj
9. Demir Hisar
10. Kumanovë
11. Gazi Babë (Maxhar)
12. Bërvenicë
13. Sveti Nikollë
14. Likovë (Slupçan)
15. Bogovinë (Zherovjan)
16. Probishtip-Zletovë (Zletovë)
17. Kisella Vodë
18. Gjorçe Petrov
19. Novo Sellë
20. Manastir
21. Shkup (Universiteti Shën Kirili dhe Metodi)
22. Shtip (Universiteti Goce Delçev)
23. Tetovë (Universiteti Shtetëror)
24. Shkup (Qendër – Fakulteti i Edukatës Fizik)
25. Shkup (Aerodrom)
26. Shkup (Qendër)
27. Shkup (Butel)
28. Tetovë (Poroj)
29. Shkup (Radishan)
30. Shkup (Kisella Vodë)
31. Mavrovë (Rostushë)
32. Kërçovë
33. Shkup (Gazi Babë)
34. Kriva Pallankë
35. Strumicë (Kuklish)

Në ndërtimin e sallave sportive me dimensione 48x24m, të cilat janë të pajisura me pajisje sportive për sportet e mëposhtme: futsal, hendboll, basketboll, volejboll, pingpong, tenis, gjimnastikë, etj.