100 terrene sportive shumëqëllimëshe

Për zhvillimin e sporteve masive dhe sporteve për të gjithë, mënyra më e mirë për të krijuar kushte është përmes ndërtimit të terreneve shumëqëllimëshe. Terrenet shumëqëllimëshe do të bëhen të disponueshme për të gjithë qytetarët për sport, rekreacion dhe gara. Terrenet sportive mund të përdoren gjatë gjithë kohës dhe do të jenë një vend për mbledhjen dhe shoqërimin e brezave të rinj, si dhe një bazë për krijimin e një rinie të shëndetshme dhe parandalimin e veseve të jetesës moderne. Terrenet sportive do të pajisen me rekuizita dhe pajisje për futboll, basketboll, hendboll dhe sporte të tjera. Ata do të rrethohen dhe do të ndriçohen për luajtje gjatë natës.

Terrenet sportive do të ndërtohen në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë:

 • Novo Sellë,
 • Krushevë,
 • Bosillovë,
 • Mogillë,
 • Vasilevë,
 • Novaci,
 • Mavrovë dhe Rostushë,
 • Prilep (2),
 • Kriva Pallankë (2),
 • Probishtip,
 • Zrnovc,
 • Shtip (2),
 • Plasnicë,
 • Gostivar (2),
 • Pehçevë,
 • Zajaz,
 • Dibër,
 • Studeniçan (2),
 • Çeshinovë-Obleshevë (2),
 • Aeroporti (3),
 • Kratovë,
 • Dellçevë,
 • Radovish,
 • Jegunovcë,
 • Vinicë (2),
 • Karposh (4),
 • Ilinden,
 • Kumanovë (2),
 • Gradsko,
 • Makedonski Brod,
 • Negotinë,
 • Petrovec,
 • Karbinci,
 • Strumica (2),
 • Demir Hisar,
 • Çashkë,
 • Gjorçe Petrov (3),
 • Resnjë,
 • Llozovë,
 • Haraçinë,
 • Koçan (2),
 • Bogovinë,
 • Kërçovë,
 • Vrapçisht,
 • Shuto Orizar (2),
 • Dollnen,
 • Vallandovë,
 • Likovë,
 • Dojran (2),
 • Oslomej,
 • Gazi Babë (2),
 • Saraj,
 • Makedonska Kamenicë,
 • Tearcë,
 • Bërvenicë,
 • Tetovë (2),
 • Berovë (2),
 • Çair,
 • Gjevgjeli,
 • Strugë,
 • Manastir (2),
 • Zhelinë,
 • Butel (3),
 • Kisella Vodë (2),
 • Veles (2),
 • Sopisht,
 • Drugovë,
 • Staro Nagoriçan,
 • Kavadar (2),
 • Dibër
 • Krivogashtan,
 • Bogdanc