35 спортски сали

Можностите кои ги нудат овие објекти докажано е дека секогаш не се доволни затоа што во нив 24-часа во денот се премалку како термини за да ги задоволат побарувањата на различните масовни форми на спортско рекреативни гранки.

Владата на Република Македонија преку Програмата за изградба на спортските сали сака да ја ублажи состојбата од дефицит на спортски објекти и да створи базни услови за стратешко профилиран правилен развој на младите во Република Македонија.

Владата на Република Македонија пеку Агенцијата за млади и спорт инвестира во следниве Општини:

 1. Македонски брод
 2. Берово
 3. Пехчево
 4. Валандово
 5. Илинден
 6. Ѓорче Петров (Ново Село)
 7. Чешиново-Облешево
 8. Сарај
 9. Демир Хисар
 10. Куманово
 11. Гази Баба (Маџари)
 12. Брвеница
 13. Свети Николе
 14. Липково (Слупчане)
 15. Боговиње (Жеровјане)
 16. Пробиштип-Злетово (Злетово)
 17. Кисела Вода
 18. Ѓорче Петров
 19. Ново Село
 20. Битола
 21. Скопје  (универзитет Св. Кирил и Методиј)
 22. Штип (универзитет Гоце Делчев)
 23. Тетово ( Државен универзитет)
 24. Скопје (Центар- факултет за физичка култура)
 25. Скопје (Аеродром)
 26. Скопје (Центар)
 27. Скопје (Бутел)
 28. Тетово (Порој)
 29. Скопје (Радишани)
 30. Скопје (Кисела Вода)  
 31. Маврово (Ростуше)
 32. Кичево
 33. Скопје (Гази Баба)
 34. Крива Паланка
 35. Струмица (Куклиш)

Во изградба на спортски сали кои се со димензии 48х24м , кои се опремени со спортска опрема за следниве спортови: мал фудбал, ракомет, кошарка, одбојка, пинг-понг, тенис, гимнастика, и др…