Месец: м.г

Cредба со новоизбраниот младински претставник oд Република Северна Македонија во Обединетите нации, Петар Барлаковски.

Денеска директорот на АМС Наумче Мојсовски и советникот за млади и младински политики на претседателот на Владата, Ѓорги Тасев остварија…