100 тениски игралишта

Тениските терени ќе бидат поставени север-југ, со тврда подлога за надворешни спортски терени со сертификат од интернационалната тениска федерација ИТФ.

Терените ќе бидат со инфраструктурни приклучоци, оградени со жичана мрежа и околу нив ќе има пристапна патека изработена од бекатон плочки. Покрај тоа ќе можат да се користат и во вечерните часови бидејќи ќе бидат осветлени со рефлектори.


Проектот “100 тениски игралишта” е предвиден и дел е во изградба во следните општини:

 • Ѓорче Петров
 • Зелениково
 • Сарај
 • Карпош
 • Илинден
 • Аеродром
 • Бутел
 • Центар
 • Крива Паланка
 • Куманово
 • Кратово
 • Виница
 • Дојран
 • Валандово
 • Неготино
 • Велес
 • Св.Николе
 • Радовиш
 • Пробиштип
 • Ново Село
 • Василево
 • Kарбинци
 • Македонска Каменица
 • Дебар
 • Вевчани
 • Македонски Брод
 • Прилеп
 • Зајас
 • Битола
 • Ранковце
 • Чаир
 • Кичево
 • Штип
 • Крушево
 • Струмица
 • Гази Баба
 • Делчево
 • Тетово
 • Гостивар
 • Струга
 • Гевгелија
 • Кавадарци
 • Ресен
 • Петровец