100 повеќенаменски игралишта

За развој на масовниот спорт и спортот за сите, најдобор начин да се создадат услови е преку изградбата на повеќенаменските игралишта. Повеќенаменските игралишта ќе бидат ставени на располагање на сите граѓани за спортување, рекреирање и за натпреварување. Игралиштата ќе можат да се користат деноноќно и ќе бидат место за собирање и дружење на младите генерации, како и основа за создавање на здрава младина и одлична превентива од пороците на модерното живеење. Игралиштата ќе бидат опремени со спортски реквизити и опрема за фудбал, кошарка, ракомет и други спортови. Истите ќе бидат заградени и осветлени за спортување и одигрување на натпревари во ноќните часови.

Игралиштата ќе се градат низ целата територија на Република Македонија:

 • Ново село,
 • Крушево,
 • Босилово,
 • Могила,
 • Василево,
 • Новаци,
 • Маврово и Ростуше,
 • Прилеп (2),
 • Крива Паланка (2),
 • Пробиштип,
 • Зрновци,
 • Штип(2),
 • Пласница,
 • Гостивар (2),
 • Пехчево,
 • Зајас,
 • Дебар,
 • Студеничани (2),
 • Чешиново-Облешево (2),
 • Аеродром (3),
 • Кратово,
 • Делчево,
 • Радовиш,
 • Јегуновце,
 • Виница (2),
 • Карпош (4),
 • Илинден,
 • Куманово (2),
 • Градско,
 • Македонски Брод,
 • Неготино,
 • Петровец,
 • Карбинци,
 • Струмица (2),
 • Демир Хисар,
 • Чашка,
 • Ѓорче Петров (3),
 • Ресен,
 • Лозово,
 • Арачиново,
 • Кочани (2),
 • Боговиње,
 • Кичево,
 • Врапчиште,
 • Шуто Оризари (2),
 • Долнени,
 • Валандово,
 • Липково,
 • Дојран (2),
 • Осломеј,
 • Гази Баба (2),
 • Сарај,
 • Македонска Каменица,
 • Теарце,
 • Брвеница,
 • Тетово (2),
 • Берово (2),
 • Чаир,
 • Гевгелија,
 • Струга,
 • Битола (2),
 • Желино,
 • Бутел (3),
 • Кисела Вода (2),
 • Велес (2),
 • Сопиште,
 • Другово,
 • Старо Нагоричане,
 • Кавадарци (2),
 • Дебар
 • Кривогаштани,
 • Богданци