Јавни набавки

Оглас за јавна набавка- Вршење стручен надзор при изградба на затворен пливачки базен во Охрид https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7e485f7f-a245-4718-9441-ec97c40048a1/14


ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-acpp/0deff9ef-8e58-4e85-ab4c-32db0d1b9673

Известување за реализиран договор- https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/8b94ffc9-7617-4ed4-b21a-47af295b497a

Известување за реализиран договор- https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/fea7eae0-942b-4500-973c-8ed74965dc3c

Известување за реализиран договор- https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/3f66837c-7727-4669-8aea-bbe5e731ec55

Известување за реализиран договор- https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/b01115a3-b3d5-42b7-b772-9d149e53a04c

Известување за реализиран договор- https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/32b0cb9f-764c-4a26-bf09-82b28c7414ea

Известување за реализиран договор- https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-realized-contract/d19fc4ab-15ea-40a6-8aa5-497f72fec061

Оглас за јавна набавка- Пијалоци и засладувачи за потребите на Агенцијата за млади и спорт https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/05facc2d-8fb7-4f77-bd39-d0cbcbc82606/13