Стипендија светска категорија

Агенцијата за млади и спорт согласно член 50 од Законот за спортот („Сл. Весник на РМ“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11 и 64/12), врши верификација на спортисти од светска категорија.

Спортистите сениори, државјани на Република Македонија, врз основа на постигнати резултати во одреден временски период, се стекнуваат со спортската категорија: спортист од Светска категорија.

Еднаш стекнатата спортска категорија има траен карактер и доживотно му припаѓа на спортистот како титула. Спортската категорија спортистите ја стекнуваат врз основа на остварените резултати на официјалните натпревари, државни првенства, европски и светски првенства, светско универзитетско првенство и летни и зимски олимписки игри. При утврдувањето на спортската категорија се вреднуваат само резултатите остварени на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државните првенства. Спортските резултати кои ги постигнуваат спортистите во сениорска конкуренција, поточно мерилата и критериумите се утврдени во Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија („Сл. Весник на РМ“ бр. 51/02 и 50/04). Националните спортски федерации должни се навреме да достават комплетна документација за предложените кандидати за категоризирани спортисти.

 Спортист од светска категорија

 1. Иво Цветковски – Карате
 2. Ардита Исени Ризни – Карате
 3. Огнен Груевски – Карате
 4. Наташа Илиевска – Карате
 5. Жарко  Арсовски – Карате
 6. Примислав Димовски –  Бокс
 7. Вели Мумин – Бокс
 8. Мартин Несторовски – Карате
 9. Димитар Мираковски – Кошарка
 10. Владо Илиевски – Кошарка
 11. Бо Лестер Мек’кејлеб – Кошарка
 12. Војдан Стојановски – Кошарка
 13. Дамјан Стојановски – Кошарка
 14. Марко Симоновски – Кошарка
 15. Тодор Гечевски – Кошарка
 16. Перо Антиќ – Кошарка
 17. Ивица Димчевски – Кошарка
 18. Ѓорѓи Чековски – Кошарка
 19. Предраг Самарџиски – Кошарка
 20. Дарко Соколов – Кошарка
 21. Андреј Стојаноски – Пливање на првенства за лица со оштетен слух
 22. Берат Јакупи – Карате
 23. Емил Павлов – Карате
 24. Оливера Наковска Бикова – Спортско стрелаштво
 25. Игор Стефановски – Автомобилизам
 26. Зоран Ристовски – Велосипедизам