Стипендија меѓународна категорија

Агенцијата за млади и спорт согласно член 50 од Законот за спортот („Сл. Весник на РМ“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11 и 64/12), врши верификација на спортисти од меѓународна категорија.

Спортистите сениори, државјани на Република Македонија, врз основа на постигнати резултати во одреден временски период, се стекнуваат со спортската категорија: спортист од Меѓународна категорија.

Еднаш стекнатата спортска категорија има траен карактер и доживотно му припаѓа на спортистот како титула. Спортската категорија спортистите ја стекнуваат врз основа на остварените резултати на официјалните натпревари, државни првенства, европски и светски првенства, светско универзитетско првенство и летни и зимски олимписки игри. При утврдувањето на спортската категорија се вреднуваат само резултатите остварени на официјални меѓународни натпревари кои се во календарот на европските и светските асоцијации и државните првенства. Спортските резултати кои ги постигнуваат спортистите во сениорска конкуренција, поточно мерилата и критериумите се утврдени во Правилникот за категоризација на спортистите од Република Македонија („Сл. Весник на РМ“ бр. 51/02 и 50/04).

Националните спортски федерации должни се навреме да достават комплетна документација за предложените кандидати за категоризирани спортисти.

Спортист од меѓународна категорија

1. Сашко Арсовски – Карате

2. Атанас Николовски – Кајак

3. Евгениј Поп Ацев – маратонско пливање

4. Зоран Ристовски – Велосипедизам

5. Димитар Ѓорѓиев – Кик бокс

6. Дејан Манасков – Ракомет

7. Стојанче Стоилов – Ракомет

8. Стевче Алушовски – Ракомет

9. Кирил Лазаров – Ракомет

10. Влатко Митков – Ракомет

11. Аце Јоновски Ракомет

12. Бранислав Ангеловски – Ракомет

13. Владимир Темелков – Ракомет

14. Филип Миркуловски – Ракомет

15. Велко Маркоски – Ракомет

16. Златко Мојсоски – Ракомет

17. Борко Ристовски – Ракомет

18. Наумче Мојсоски – Ракомет

19. Ванчо Димовски – Ракомет

20. Петар Ангелов – Ракомет

21. Филип Лазаров – Ракомет

22. Марко Блажевски – Пливање

23. Кристијан Кајчевски – Традиционално карате

24. Аљоша Недев – Традиционално карате

25. Матеј Ангеловски – Традиционално карате

26. Марко Блажевски – Пливање

27. Ферат Курбулиќи – Карате

28. Тодор Ристески – Карате

29. Димитар Ѓорѓиев – Кик бокс

30. Јасин Реџалари – Борење

31. Пуликсенија Јованоска – Карате

32. Андреј Стојановски – Пливање (глуви)

33. Анастасиа Катерина Богдановски – Пливање