Спортот и иднината на младите е фокусот на заедничките политики на земјите од ОБ!

Заеднички, работиме на креирање политики со кои младите ќе добијат поголеми можности за размена на искуства и услови за напредок, а сѐ со главна цел, професионално да се развиваат и реализираат дома.

Спортот како најдобар и најсилен амбасадор на секоја земја е тема која ги поврзува трите земји од ОБ со низа идеи и проекти за уште поблиска соработка.

Со ОБ, земјите стануваат поблиски!