Агенцијата за млади и спорт ги објавува резултатите од огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации од вонредниот јавен повик од 30 ноември 2021.