Агенцијата за млади и спорт објавува оглас за вработување на определено време за помлад соработник за правна поддршка во спортот, Одделение за правна поддршка во спортот, Сектор спорт.