Се известуваат сите граѓански организации, регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, кои ги исполнуваат условите за да бидат регистрирани како младинска организација, организација за млади или чадор младинска организација да ја поднесат потребната документација. Јавниот повик ќе го најдат на следниот линк: ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТ

Агенцијата за млади и спорт, согласно Програмата за финансиска поддршка на проекти од областа на младите, ќе објави вонреден Јавен повик. Право на учество ќе имаат само граѓанските организации кои се дел од Регистарот на младински 

организации, организации за млади и чадор младински организации. 

Со почит, 

Агенција за млади и спорт