Agjencia për rini dhe sport i publikoi rezultatet e Shpalljes për përkrahje financiare për shoqata dhe fondacione në thirrjen e jashtëzakonshme, të datës 30 nëntorë, të vitit 2021.