Печати

Одржана јавна расправа за Програмата за развој на спортот 2013-2017 година

вклучено . Објавено во Соопштенија

 На 03.12.2012 година во 11 часот во просториите на Агенцијата за млади и спорт на беше организирана јавна расправа на темата Програма за развој на спортот во Република Македонија за периодот од 2013-2017 година.

На расправата беа поканети и присуствуваа претседателите и генералните секретари на националните спортски федерации, претседателот, генералниот секретар и спортскиот директор на Македонскиот Олимписки Комитет, универзитетски професори, спортисти кои го носат највисокото национално спортско признание, спортисти кои се стекнале со спортска категорија, членови на Здравствената и Анти-допинг комисијата, членови на Советот за спорт кои функционираат во рамките на органот на управата надлежен за работите од областа на спортот.

Модератор на целата јавна расправа беше директорот на Агенцијата за млади и спорт м-р Лазар Поповски, кој хронолошки и накратко ги објасни почетоците на подготовката на овој значаен стратешки и развоен документ од дејноста спорт, како и приоритетите со кои ќе се обезбеди статусот на дејноста спорт.

Одржувањето на јавната расправа беше повод многу од претставниците на националните спортски федерации, претседателот на Македонскиот Олимписки Комитет, како и бројни професори, да го искажат своето задоволство за донесување на Програмата, која се носи за прв пат и која обврзува на нејзина релизација.

Исто така беа дадени и одредени забелешки, сугестии, за кои присутните претставници имаат обврска да ги достават во писмена форма во Агенцијата за млади и спорт.

Заклучоците кои беа донесени по повод одржувањето на јавната расправа се сублимира во три точки и тоа дека е одржана јавна расправа за Програмата за развој на спортот во Република Македонија во периодот 2013-201 година, забелешките, сугестиите кои се однесуваат на текстот на програмата ќе бидат внесени во истата, како и отворено и транспарентно да се реализира програмата.