Facebook профил на Агенцијата за млади и спортYouTube канал на Агенцијата за млади и спорт

Сектор за финансиски прашања

вклучено . Објавено во За агенцијата

Сектор за финансиски прашања во својот делокруг на работа ги опфаќа следните активности:

1. Ги координира и организира активностите од областа на финансиско-материјалното работење кои претставуваат системска поддршка за реализација на активностите на останатите организациони облици (сектори и одделенија) во Агенцијата,
2. Финансиско-материјалното работење ги опфаќа следните активности: донесување и реализација на финансискиот план на Агенцијата, имплементирањето на системот на финансиско управување и контрола што опфаќа приемот, изработка, евидентирањето и следењето на финансиски документи согласно постојните законски прописи, контролата и сметководственото евидентирање на финансиското и материјалното работење

Сектор за човечки ресурси и стручна поддршка на Директорот

вклучено . Објавено во За агенцијата

 

Сектор за човечки ресурси и стручна поддршка на Директорот во својот делокруг на работата ги опфаќа следните активности и работи:

1. во соработка со ресорни органи подговува предлози за донесување на закони, нацрти и предлози на закони и други прописи и општи акти од неговиот делокруг и од областа на спортот и младите;
2. се грижи за спроведување на законите и другите прописи од областа на спортот и младите;

Контакт

вклучено . Објавено во За агенцијата

ул. Македонија бр.38
(Палата Панко Брашнаров)
1000 Скопје

тел: 02/3119 628   
факс: 02/3117 693
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Директор

вклучено . Објавено во За агенцијата

Марјан Спасески – директор на Агенција за млади и спорт

Роден е на 3 април 1985 година во Скопје, каде завршил основно и средно медицинско училиште. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за одбранбени и мировни студии со просек 9,60. Магистрирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, на Институтот за кривично право и криминологија со просек 10,00.

Професионално искуство:

По дипломирањето работел како проектен координатор во Невладиниот сектор, а од 2009 година работел во Општина Кисела Вода, во Секторот за поддршка на Градоначалникот. Од јануари 2014 година е назначен за Директор на Агенцијата за млади и спорт.

Дополнително образование/учество на семинари, конференции, обуки:

 • Учесник на обука: Односи со јавност и протоколарни средби (Еуроконсалт - Париз, Франција) (2012)
 • Учесник на обука: Процес на одлучување и ефективни техники за донесување одлуки (Сандански, Р. Бугарија) (2012)
 • Учесник на курс: Запознавање со политиките на ЕУ и ИПА инструментот, СЕП (2012)
 • Учесник на обука: Организациска култура преку ПР-техники (Сандански, Р. Бугарија) (2012)
 • Учесник на обука: Подготовка на ИПА апликации, ИПА тренинг центар, Секертаријат за европски прашања    (2012)
 • Учесник на обука: Подготовка на ИПА апликации, ИПА тренинг центар, Секертаријат за европски прашања    (2011)
 • Учесник на обука: зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите, организирана од Институт за демократија (2011)
 • Учесник на обука: Комуникациски вештини и правила на кореспонденција, организирана од ЗЕЛС    (2010)
 • Учесник на обука: Односи со јавност-дефинирање, модели и оргснизирање на ПР-служба, организирана од ЗЕЛС    (2010)
 • учесник на семинар: Улогата на секторот за продажба во вашата компанија, со предавач Мајкл Барнс, експерт за продажба, Скопје (2010)
 • учесник на обука за оперативен менаџмент организирана од USAID.    (2009)
 • учесник на работилница “Меѓуопштинска соработка за подобра испорака на услуги и пристап кон ЕУ”, организирана од UNDP и Министерството за локална самоуправа, Скопје                 (2009)
 • учесник на меѓународна конференција: ,,Globalization, Peace and Security‘‘, ИОМС, Филозофски факултет-Скопје                  (2007)
 • учесник на меѓународна работилница: ,, Security sector reforms in Macedonia as a post-conflict society”, Охрид                         (2007)
 • учесник во меѓународна вежба за помош во катастрофи и хуманитарна помош: ,,Светлина ‘07”, Криволак                  (2007)
 • учесник на курс по јавен менаџмент (ИСУМ)     (2007)
 • учесник на меѓународна конференција на Интеруниверзитетскиот Центар за постдипломски студии, Дубровник, Хрватска   (2006)
 • учесник на Школата за евроатлански интеграции (Загреб)                                                            (2006)
 • учесник на научна трибина: ,,Прашањето за Косово и безбедносните импликации врз Р.М.”, Скопје                      (2005)
 • учесник на научна трибина: ,, Перспективите на Р.М. на патот кон ЕУ и НАТО”, Скопје                                                             (2004)
 • учесник на форум: ,,Македонија на патот кон НАТО”, Министерство за одбрана и ИОМС, Скопје                            (2003)

Дополнителни релевантни информации:

Носител на стипендија од Министерството за образование и наука за талентирани студенти (за средно, високо образование и постдипломските студии).

Трикратен државен првак во карате, носител на црн појас (прв дан).

Овластен дисеминатор по меѓународно хуманитарно право.

Член на републичка комисија за дисеминација (2008-2012).

Автор и коавтор на 5 прирачници за Меѓународно хуманитарно право (Издавач: Црвен Крст на Република Македонија).

Активно го владее англискиот јазик.

Директор

вклучено . Објавено во За агенцијата

м-р Марјан Спасески – Директор на Агенција за млади и спорт

Роден е на 3 април 1985 година во Скопје, каде завршил основно и средно медицинско училиште. Дипломирал на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за одбранбени и мировни студии со просек 9,60. Магистрирал на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, на Институтот за кривично право и криминологија со просек 10,00.

Професионално искуство:

По дипломирањето работел како проектен координатор во Невладиниот сектор, а од 2009 година работел во Општина Кисела Вода, во Секторот за поддршка на Градоначалникот. Од јануари 2014 година е назначен за Директор на Агенцијата за млади и спорт.

Дополнително образование/учество на семинари, конференции, обуки:

Учесник на обука: Односи со јавност и протоколарни средби (Еуроконсалт - Париз, Франција) (2012)
Учесник на обука: Процес на одлучување и ефективни техники за донесување одлуки (Сандански, Р. Бугарија) (2012)
Учесник на курс: Запознавање со политиките на ЕУ и ИПА инструментот, СЕП (2012)
Учесник на обука: Организациска култура преку ПР-техники (Сандански, Р. Бугарија) (2012)
Учесник на обука: Подготовка на ИПА апликации, ИПА тренинг центар, Секертаријат за европски прашања (2012)
Учесник на обука: Подготовка на ИПА апликации, ИПА тренинг центар, Секертаријат за европски прашања (2011)
Учесник на обука: зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите, организирана од Институт за демократија (2011)
Учесник на обука: Комуникациски вештини и правила на кореспонденција, организирана од ЗЕЛС (2010)
Учесник на обука: Односи со јавност-дефинирање, модели и оргснизирање на ПР-служба, организирана од ЗЕЛС (2010)
учесник на семинар: Улогата на секторот за продажба во вашата компанија, со предавач Мајкл Барнс, експерт за продажба, Скопје (2010)
учесник на обука за оперативен менаџмент организирана од USAID. (2009)
учесник на работилница “Меѓуопштинска соработка за подобра испорака на услуги и пристап кон ЕУ”, организирана од UNDP и Министерството за локална самоуправа, Скопје (2009)
учесник на меѓународна конференција: ,,Globalization, Peace and Security‘‘, ИОМС, Филозофски факултет-Скопје (2007)
учесник на меѓународна работилница: ,, Security sector reforms in Macedonia as a post-conflict society”, Охрид (2007)
учесник во меѓународна вежба за помош во катастрофи и хуманитарна помош: ,,Светлина ‘07”, Криволак (2007)
учесник на курс по јавен менаџмент (ИСУМ) (2007)
учесник на меѓународна конференција на Интеруниверзитетскиот Центар за постдипломски студии, Дубровник, Хрватска (2006)
учесник на Школата за евроатлански интеграции (Загреб) (2006)
учесник на научна трибина: ,,Прашањето за Косово и безбедносните импликации врз Р.М.”, Скопје (2005)
учесник на научна трибина: ,, Перспективите на Р.М. на патот кон ЕУ и НАТО”, Скопје (2004)
учесник на форум: ,,Македонија на патот кон НАТО”, Министерство за одбрана и ИОМС, Скопје (2003)
Дополнителни релевантни информации:

Носител на стипендија од Министерството за образование и наука за талентирани студенти (за средно, високо образование и постдипломските студии).

Трикратен државен првак во карате, носител на црн појас (прв дан).

Овластен дисеминатор по меѓународно хуманитарно право.

Член на републичка комисија за дисеминација (2008-2012).

Автор и коавтор на 5 прирачници за Меѓународно хуманитарно право (Издавач: Црвен Крст на Република Македонија).

Активно го владее англискиот јазик.

Совет за спорт

вклучено . Објавено во За агенцијата

СОВЕТ ЗА СПОРТ ПРИ АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ


1. Зоран Шишковски – Претседател

2. Проф. д-р Александар Туфекчиевски - член

3. Сашко Поповски - член

4. Горан Митев - член

5. Бојан Христовски-член

6. Проф. д-р Зоран Радиќ - член

7. Зоран Бошковски - член

Сектор Млади

вклучено . Објавено во За агенцијата

Секторот млади врши работи кои се однесуваат на сферите на интерес и потребите на младата популација во земјата и признавањето нa улогата нa младите вo развојот нa Република Македонија, како позитивна движечка сила и промотор нa новите вредности нa општеството и државата, придржувајќи се до Националната стратегија за млади која ги дефинира следните приоритети за дејствување на државните институции и младински здруженија на граѓани:

Сектор Спорт

вклучено . Објавено во За агенцијата

 

д-р сц. Томислав Андоновски
тел.02/ 3 211818

Спортот и младите како потреба на секоја земја имаат доминантно место во интересите на земјите и имаат големо влијание во секојдневието на граѓаните.

Во дејноста спорт во Република Македонија, активни се повеќе од 1.500 спортски клубови, здружени во 46 национални спортски сојузи, со голем опфат на млади и граѓани со спортско и спортско-рекреативни активности. Се реализира разгранет и рационален систем на натпревари во сите национални спортски сојузи, со голем број учесници, тренери, судии, спортски лекари и спортски работници.

Сектор капитални инвестиции

вклучено . Објавено во За агенцијата

Секторот за Капитални инвестиции во областа на спортот и младите во својот делокруг на работа ги опфаќа следниве активности и работи:

- ги координира и спроведува активностите за планирање и извршување на работи на капитални инвестиции во областа на спортот;
- ги координира и спроведува активностите за планирање и извршување на работи на капитални инвестиции во областа на младите;

Меѓународна соработка

вклучено . Објавено во За агенцијата

Избери живот - избери спорт

Информатички спортски систем

Спортска академија