Facebook профил на Агенцијата за млади и спортYouTube канал на Агенцијата за млади и спорт

Сектор за финансиски прашања

вклучено . Објавено во За агенцијата

Сектор за финансиски прашања во својот делокруг на работа ги опфаќа следните активности:

1. Ги координира и организира активностите од областа на финансиско-материјалното работење кои претставуваат системска поддршка за реализација на активностите на останатите организациони облици (сектори и одделенија) во Агенцијата,
2. Финансиско-материјалното работење ги опфаќа следните активности: донесување и реализација на финансискиот план на Агенцијата, имплементирањето на системот на финансиско управување и контрола што опфаќа приемот, изработка, евидентирањето и следењето на финансиски документи согласно постојните законски прописи, контролата и сметководственото евидентирање на финансиското и материјалното работење

Сектор за човечки ресурси и стручна поддршка на Директорот

вклучено . Објавено во За агенцијата

 

Сектор за човечки ресурси и стручна поддршка на Директорот во својот делокруг на работата ги опфаќа следните активности и работи:

1. во соработка со ресорни органи подговува предлози за донесување на закони, нацрти и предлози на закони и други прописи и општи акти од неговиот делокруг и од областа на спортот и младите;
2. се грижи за спроведување на законите и другите прописи од областа на спортот и младите;

Контакт

вклучено . Објавено во За агенцијата

ул. Македонија бр.38
(Палата Панко Брашнаров)
1000 Скопје

тел: 02/3119 628   
факс: 02/3117 693
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Директор

вклучено . Објавено во За агенцијата

Наумче Мојсоски – директор на Агенција за млади и спорт

 

Директор

вклучено . Објавено во За агенцијата

Наумче Мојсовски – Директор на Агенција за млади и спорт

 

Совет за спорт

вклучено . Објавено во За агенцијата

СОВЕТ ЗА СПОРТ ПРИ АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

  1. Претседател - Ванчо Димовски
  2. Член -  Пуликсенија Јованоска
  3. Член - Адријана Будимир
  4. Член - Фатол Салихи
  5. Член - Никола Ѓошевски
  6. Член - Тодор Гечевски
  7. Член - Проф. Јасин Фетиши

 

 

На ден (29.08.2017) се одржан првиот конститутивен состанок на Советот за спорт  - ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Сектор Млади

вклучено . Објавено во За агенцијата

Секторот млади врши работи кои се однесуваат на сферите на интерес и потребите на младата популација во земјата и признавањето нa улогата нa младите вo развојот нa Република Македонија, како позитивна движечка сила и промотор нa новите вредности нa општеството и државата, придржувајќи се до Националната стратегија за млади која ги дефинира следните приоритети за дејствување на државните институции и младински здруженија на граѓани:

Сектор Спорт

вклучено . Објавено во За агенцијата

 

Огнен Стојановски 
тел. 071 397 065 

Спортот и младите како потреба на секоја земја имаат доминантно место во интересите на земјите и имаат големо влијание во секојдневието на граѓаните.

Во дејноста спорт во Република Македонија, активни се повеќе од 1.500 спортски клубови, здружени во 46 национални спортски сојузи, со голем опфат на млади и граѓани со спортско и спортско-рекреативни активности. Се реализира разгранет и рационален систем на натпревари во сите национални спортски сојузи, со голем број учесници, тренери, судии, спортски лекари и спортски работници.

Сектор капитални инвестиции

вклучено . Објавено во За агенцијата

Секторот за Капитални инвестиции во областа на спортот и младите во својот делокруг на работа ги опфаќа следниве активности и работи:

- ги координира и спроведува активностите за планирање и извршување на работи на капитални инвестиции во областа на спортот;
- ги координира и спроведува активностите за планирање и извршување на работи на капитални инвестиции во областа на младите;

Меѓународна соработка

вклучено . Објавено во За агенцијата

Советник за меѓународна соработка

Александра Дичевска 

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.   

02/ 3296 006

 

 

Избери живот - избери спорт

Информатички спортски систем

Спортска академија