Месец: м.г

ЈАВЕН ОГЛАС

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА Врз основа на член 35 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија”…