Месец: м.г

Известување

Се известуваат сите граѓански организации, регистрирани согласно Законот за здруженија и фондации, кои ги исполнуваат условите за да бидат регистрирани…