Успешно се реализира обуката за „Застапување и лобирање во областа на антикорупција” во периодот од 24-27 март 2022 година во Струга. Обучените 20 млади агенти за борба против корупцијата, кои доаѓаат од петте општини (Кисела Вода, Бутел, Охрид, Прилеп и Штип), ги креираа своите акциски планови за време на обуката.

Проектот „МЛАДИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈА“ е финансиран од Австриската агенција за развој (Austrian Development Agency) преку програмата „Југоисточна Европа – Заедно против корупција“ на Регионалната антикорупциска иницијатива (Regional Anti-Corruption Initiative – RAI) во партнерство со Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал (UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime).

Проектот го спроведува Коалиција СЕГА во партнерство со Агенција за млади и спорт (Agency of youth and sport) и СИ Комуникации (Si Communication).

Слушнете што имаат да ви пренесат младите и со какви се предизвици се соочуваат.